Prowadzenie trudnych rozbiórek ręcznych z użyciem elektronarzędzi oraz rozbiórek mechanicznych z użyciem sprzętu mechanicznego. Oddzielną dziedziną związaną z rozbiórkami jest prowadzenie robót z użyciem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego poprzez kruszenie żelbetu, belek, filarów oraz płyt stropowych (obalanie budowli i kominów). Wykonywanie prac dla potrzeb gospodarstw rolnych w postaci kruszenia kamieni, spulchniania gruntów oraz wykonywania innych prac w gruntach.