Firma SAPER rozpoczęła swoją działalność gospodarczą w 1.10.2004 roku będąc na rynku Północno - Wschodniej Polski prekursorem specjalistycznych usług saperskich w zakresie przeszukiwania i odnajdywania przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych zalegających w lasach i na polach.

     W roku 2009 po uzyskaniu Państwowych uprawnień rozszerzono działalność o wykonywanie rozbiórek obiektów budowlanych metodami tradycyjnymi oraz z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 

null

więcej...

Kolejnym krokiem rozwoju Firmy było zdobycie Państwowych uprawnień do wykonywania pokazów pirotechnicznych.

Firma posiada specjalistyczne pojazdy do przewozu materiałów wybuchowych ADR kl. I.

Do wykonywania prac używany jest sprzęt nowej generacji produkcji krajowej i zagranicznej.