Nadzór saperski (ochrona saperska terenu robót) to ciągły proces przebywania na terenie budowy specjalistów – saperów nadzorujących przebieg prac budowlanych. Podstawowy zakres prac saperskich:


1. oznakowanie i oznaczenie miejsca, obszaru wykonywania prac,

2. sprawdzenie terenu budowy,

3. wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych,

4. rozpoznanie i klasyfikacja wykrytych przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych,

5. zabezpieczenie, transport wykrytych przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych (magazynowanie, przekazanie do utylizacji, niszczenia),

6. sporządzanie dokumentacji powykonawczej.Niszczenia saperskie